• w athi merci fi khater l kachrouda ka3ba wahda ..loll

  • aya ++5 fi khatr l'algerie mdrr

  • super blogggg +++5555 pour toi

  • rak hayej ya chriki rak fore belbezef ya karma ya kawi ya ka7ba wa7da